เกี่ยวกับเรา

“โลแลน” เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเกี่ยวกับเส้นผมอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามแนวโน้มแฟชั่นเส้นผม ซึ่งเป็นที่เชื่อถือมานานกว่า 30 ปี นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในการดูแลรักษาเส้นผมของผู้บริโภคแล้วโลแลนยังไม่หยุดนิ่งที่จะทำการค้นคว้า วิจัยเพื่อหาข้อมูลด้านความแตกต่าง ต่อเนื่อง จึงทำให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ISO9001 และ GMP มีพนักงานมากกว่า 1000 คน ครอบคลุมการจำหน่ายทั้งในประเทศและกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บริษัทพร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่มีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการมอบความงามที่มีชีวิตชีวาให้กับผู้คนทั่วโลกอย่างมืออาชีพ

โลแลนตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย Nourishment :: คือกลุ่มสินค้าที่เน้นการบำรุง เพื่อตอบสนองขั้นพื้นฐานด้วยส่วนผสมจาก ธรรมชาติและนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อบำรุงผม (Natura , Nature Code Herbal Shampoo & Conditioner, Intense Care)

Evolution ::คือกลุ่มสินค้าที่ตอบสนอง ในการเพิ่มสีสัน และปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ของเส้นผม(Nature Code Color Shampoo, Pixxel Color Cream, Aroma Color Cream , Z-Cool milk, Cool&Easy Color Cream)

Inspiration ::คือกลุ่มสินค้าที่ตอบสนอง การจัดแต่งทรงผม ให้บุคลิกดีขึ้น (Head Up , Freestyle)

EMPOWERING YOUR LIVELINESS “โลแลน “ มีบุคลิกที่พร้อมจะเป็นพลังผลักดัน เพื่อชีวิตชีวา ที่สดใสให้กับทุก ๆ คน ในทุกๆ ด้าน

Independent :: มีอิสระ ในการคิด พร้อม ที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดสีสัน มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

Considerate :: สร้างสรรค์ ความมีชีวิตชีวา โดยคำนึงถึง ความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย และทุก ๆ คนเป็นสำคัญ

Adventurous :: ผลักดันให้ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ได้สัมผัสกับนวัตกรรม ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

Generous :: ให้คำปรึกษา และแนะนำ เกี่ยวกับนวัตกรรม ความงามกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

Encouraging :: สนับสนุนให้ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย มีชีวิตชีวาที่สดใสอยู่เสมอ