ข่าวดี!! สำหรับช่างผมที่อยากคว้าฝัน…ได้เวลาแสดงฝีมือแล้วกับรายการแข่งขันกับโลแลน “ผมสวยชีวิตล้ำ” Season 2

Aug 04, 2018

โครงการดีๆ เพื่อช่างผมกับงานแข่งขันทำผมจากแบรนด์ดังสัญชาติไทยอย่าง Lolane Pixxel Profession (โลแลน พิกแซล โปรเฟสชั่นนอล) ที่เปิดโอกาสให้ช่างผมผู้มีความฝันได้ร่วมแสดงฝีมือและทักษะบนเวทีการประกวด “ผมสวยชีวิตล้ำ” Season 2 ตอกย้ำความสำเร็จและแรงสนับสนุนอย่างมั่นคงในวงการช่างผมต่อเนื่องยาวนาน


ข่าวดี!! สำหรับช่างผมที่อยากคว้าฝัน…ได้เวลาแสดงฝีมือแล้วกับรายการแข่งขันกับโลแลน

“ผมสวยชีวิตล้ำ” Season 2

ลงทะเบียนแข่งขันได้ที่ www.lolane.com/pixxelmakeover2018