คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

ฟรีสไตล์ ชายนี่ บูสเตอร์ แฮร์ สเปรย์

Extra Formula

เพื่อผมเรียบลื่น สลวย เป็นประกายเงางาม และมีกลิ่นหอม


วิธีใช้ : หลังจากเป่าหรือไดร์ และเซ็ทผมจนได้ทรงตามต้องการ 

เขย่ากระป๋องและถือห่างจากศีรษะประมาณ 12 นิ้ว ฉีดสเปรย์

บนเส้นผมให้ทั่วเพียงเล็กน้อย (ไม่ควรเป่าหรือไดร์ซ้ำ)