Product List

Lolane Pixxel Triple Plex No. 1

Bond Reconnector

เชื่อมบอนด์ เสริมความแข็งแรง
ระหว่างทำเคมี

Lolane Pixxel Triple Plex No. 2

Bond Renovator

ฟื้นบำรุงบอนด์
หลังทำเคมีทันที

Lolane Pixxel Triple Plex No. 3

Hair Perfector

ฟื้นบำรุงผมให้นุ่มลื่น
แข็งแรงกว่าเดิม